Hvorfor samler din bil på sod?

Nyere biler soder nemmere til. Det gør motoren langsom i optrækket og dyrere i drift. Her kan du læse, hvad der sker inde i motoren, og hvordan HYDRIVE motorrens nemt løser problemet.

 De fleste af os kender det der med at køre i en bil med mange kilometer på bagen. Den virker træt og bruger også mere diesel eller benzin, end den gjorde, da den kun havde få måneder på bagsmækken. Årsagen er sandsynligvis, at motoren er sodet til. En direkte konsekvens af de mange kortere ture, vi danskere typisk kører – noget der især er en udfordring for dieselbiler.

 Det er nemlig ikke kun partikelfilteret, der soder til over tid, men også EGR-køleren, der køler udstødningsgassen en ekstra gang, udstødningsrøret og turboen. Dermed har dieselmotorer (men også benzinmotorer, hvilket vi behandler i en anden artikel senere herinde) brug for en ekstra hånd i form af en effektiv rens som HYDRIVE motorrens.

 Sådan fungerer dieselmotoren

 content/nyheder/motor.jpg

 

Kort fortalt, produceres NOx'en på toppen af stemplet efter 1.300 grader. Det betyder, at en driftsvarm motor fremstiller meget NOx, men næsten ingen dieselpartikler (altså sod). Når du starter bilen om morgenen, hvor motoren er kold, fremstiller den mange dieselpartikler (altså sod), der ses som tydelig udstødningsgas, men ingen NOx.

Dieselmotorer er ikke opfundet med en EGR-ventil. Den blev grundet nye miljøkrav i 1980'erne føjet til dieselbiler for at gøre noget ved mængden af NOx i udstødningsgassen. EGR-ventilen funktion er at regenerere udstødningsgas med op til 40 %.  Det vil sige, at når diesel forbrændes, åbner ventilen og lukker gassen ind i brændkammeret en gang til. Da gassen ikke kan ikke brænde igen, falder temperaturen, og dermed også NOx'en. Til gengæld øger det mængden af dieselpartikler, hvilket er et andet problem. Derfor tilføjede man også et dieselpartikelfilter (DPF), der, når det virker korrekt, samler al sod op.

Når partikelfiltret er fyldt op med sod, udfører bilen automatisk en regenerering. Den igangsætter næste gang, at motoren bliver varm nok til at sætte processen i gang. Det sker enten ved at ’off-sette’ tændingen eller ved at sende brændstof ind efter toppen af stemplet. Dermed kommer brændstof ned i partikelfilteret og antænder, hvilket sender temperaturen over 600 grader, og soden brændes til aske. Hvis du tørrer indersiden af udstødningsrøret af med en finger, og den bliver grå, virker dit partikelfilter. Hvis din finger bliver sort af sod, fungerer dit filter ikke – og så kunne din motor sikkert bruge en rens.

Det sker i motoren under en HYDRIVE rens

For at kunne udføre en HYDRIVE rens, bliver der sendt brint ind ved indsugningen, lige før turboen (hvis bilen har en). En effektiv rensning med brint kræver, at bilen er 100 % driftsvarm. Der sker to processer, hvor den ene minder om din ovns pyrolysefunktion – altså soden brændes af og bliver til aske. Den anden er en kemisk reaktion mellem brint og carbon (sod). Samlet set omdannes dele af soden i motoren til et askelag, der forsvinder i tiden efter rensen, så du fysisk vil kunne mærke, at din bil kører bedre. Da asken gradvist forsvinder, betyder det, at effekten af motorrensen stiger over tid, indtil al asken er forsvundet. Rensningen holder mindst seks måneder ved normal kørsel og uden mekaniske fejl. Mange bilejere oplever at køre op til 10 % længere på en liter brændstof efter en HYDRIVE motorrens.

Sådan bliver din bil renset med brint

HYDRIVE motorrens bliver styret via computer. I modsætning til de kemiske alternativer, er HYDRIVE rens 100 % miljøvenlig, da maskinen udfører sin opgave på almindeligt vand. Slangen bliver sat i så tæt på turboen som muligt, og motoren sættes i tomgang. Derefter placeres en sensor et sted på motoren, så maskinen kan overvåge motoren under rensningen. Der trykkes på startknappen, og maskinen kører i 20 minutter. Derefter tages sensoren af og slangen fjernes. Bilen gasses op seks gange til 3.500 omdrejninger, og så er rensen færdig.

Vidste du, at en motorrens koster cirka det samme som et par nye jeans, og at pengene hurtigt er sparet i brændstof?

Tilbage til oversigt