Renere luft med HYDRIVE - også på Euro 6 busser

I april måned var FORCE Technology forbi vores ProCare Partner i Hvidovre, Poul Anchersen, for at teste vores rensemetode på Euro 6 busser.

FORCE Technologys måleudstyret blev monteret på bussen, hvorefter den tilbagelagde en forudbestemt rute før og efter rens – i driftsvarm tilstand. 

På baggrund af de omfattende test udarbejdede FORCE Technology en rapport, og nedenfor er hovedresultaterne:

Parametre  

Bykørsel efter rensning af motor

Motorvejskørsel efter rensning af motor
NOx Emission reduceret 10% Emission reduceret 69%
CO Emission reduceret >53%* Emission reduceret >88%
HC Emission reduceret >55%*

 

Emission mindre end detektionsgrænsen både 
før og efter rensning: grænding af emissioner kan ikke
beregnes. 

     
     

 

* Da måleresultatet er under detektionsgrænsen efter rensning, bliver reduktionsgraden bestemt som større end den angivne, beregnede værdi.

 For yderligere spørgsmål kan man kontakte Uffe Lauge Jensen – se kontaktinfo her: https://dk.hydrive.com/p/kontakt

 

Tilbage til oversigt