Rensning af motor indvendig med brint

Hvad er HYDRIVE?

HYDRIVE er en dansk virksomhed med en klar ambition om at optimere alle forbrændingsmotorer. Det gør vi ved at kombinere den nyeste teknologi med højaktiv brint for at skabe en miljøvenlig motorrens. Den brintrensede motor er mere effektiv og sund, og samtidig udleder den færre skadelige gasser og partikler. Det gælder både rensede biler, busser, lastbiler og tog – og jo flere vi renser, desto renere luft får vi i byerne.

Vi er førende inden for rens af motorer med brint i Danmark og Sverige, og vores plan er at få samme status i de nye lande, vi starter op i.

Vision

Vores vision er at sænke udledningen af CO2 gasser og andre skadelige gasser og partikler i verden

Mission

Vores mission er at blive den førende virksomhed i verden inden for brint-alternativer til rens af forbrændingsmotorer samt udvikling og salg af brintteknologier, hvor konventionelle forbrændingssystemer i dag er tilgængelige.

Patententeret teknologi

HYDRIVE's rensemaskiner producerer højaktiv brint, der renser forbrændingsmotorer for sod mere effektivt end nogen anden kendt metode eller teknologi.

Selvom vores teknologi er så god, at vi har patent på den, fortsætter vi med at fintune og videreudvikle vores produkt – både internt og sammen med eksterne partnere og forskningsinstitutioner. 

Tidligere har renseprocesser krævet brug af giftige kemikalier eller afmontering af komponenter og efterfølgende dyr mekanisk rens. HYDRIVE's teknologi renser effektivt motor og katalysator indefra – uden brug af kemikalier, og uden at afmontere komponenter.

 

HYDRIVE - rensning af motor indvendig med højaktiv brint 

Udvikling og manden bag

HYDRIVE er grundlagt af Uffe Lauge Jensen, der tidligere har arbejdet sammen med nogle af de største amerikanske motorcykelproducenter, ligesom han var manden bag de verdenskendte Lauge Jensen motorcykler. Med en passion for optimering af motorer, arbejdede han videre med design af motorer med brændstofbesparende foranstaltninger – designs der reducerede udledningen af giftige partikler og en permanent renere motor.

Uffes arbejde, samarbejde med eksperter inden for brintteknologi og mere end tre års forsøg og live-tests har blandt andet resulteret i udviklingen af en brintteknologi – vores rensemaskine – som kan bruges på alle motorkonstruktioner, der kører på fossilt brændstof.

Vidste du at… 

  •      Alle bilmotorer soder til og kører med tiden kortere på en liter brændstof og forurener mere
  •      Nyere bilmotorer stopper hurtigere til end ældre
  •      Særligt bykørsel, hvor motoren ikke bliver tilstrækkelig varm, tilsoder vitale komponenter
  •      HYDRIVE kun tager 20-30 minutter (heraf 10 minutters værkstedsarbejde)
  •      En HYDRIVE-rens sænker røggasudledning med op til 80 procent
  •      – og udledning af NOx-partikler med op til 50 procent
  •      Vores brint-rens forbedrer din brændstoføkonomi med op til 10 procent
  •      HYDRIVE er 100 procent miljøvenligt

 

HYDRIVE - Rensning af motor 

Garanti på ren køreglæde

HYDRIVE er en patenteret og 100 procent miljøvenlig metode, der effektivt renser din motor indvendig på blot 20 minutter. Rensemaskinen producerer og tilfører en nøjagtig doseret mængde brint, der nedbryder og fjerner sodaflejringer i motoren.

Ni ud af ti kunder mærker en stor forbedring af bilens motorgang og op til 10 % optimering af brændstofforbruget.

Hos vores autoriserede HYDRIVE-partnere giver vi 100 % garanti på arbejdet.* Vi anbefaler, at du får renset din bils motor hvert halve år, eller for hver 10.000 km.

Dermed bidrager du til at holde skadelige soddannelser og tilstopningsproblemer nede.

Book en rens

 

*Garantien dækker en korrekt udført behandling med HYDRIVE, og de angivne intervaller er forventede gennemsnit. Afvigelser kan forekomme som følge af alder på køretøj, fejl ved motor eller styringsenhed og specielle kørselsmønstre.
bubblemedia